STAT-KON

Služby

Projekčná činnosť


 • Architektonická štúdia
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • Dokumentácia pre stavebné povolenie
 • Tendrová dokumentácia
 • Realizačný projekt stavby
 • Výrobná dokumentácia PREFAbrikovanej konštrukcie
 • Výrobná dokumentácia Oceľovej konštrukcie

Návrh, analýza nosných konštrukcií


 • Koncepčné riešenie nosného systému
 • Optimalizácia nosnej konštrukcie - horná stavba
 • Optimalizácia nosnej konštrukcie - spodná stavba
 • Prefabrikované konštrukcie z mäkkej výstuže
 • Prefabrikované predpäté konštrukcie
 • Monolitické konštrukcie
 • Oceľové konštrukcie
 • Technologické stavebné jamy

Inžinierska činnosť


 • Analýza územia potencionálnej investície
 • Technický dozor investora
 • Inžiniering
 • Konzultačná a poradenská činnosť
Softvérové vybavenie

Kvalitný výsledok tvoria detaily

created by ADEROS