STAT-KON

Služby

Zabezpečíme Vám komplexné inžinierske služby spojené s prípravou projektu pre realizáciu stavby od úvodného konceptu, tvorby architektonických štúdiu spolu s požadovanými stupňami projektovej dokumentácie až po realizačnú a dielenskú dokumentáciu spolu s kolaudáciou.

Počas výstavby Vám dokážeme zabezpečiť autorský dozor, ako aj technický dozor investora pre hladký priebeh vašej výstavby. Vzhľadom na rozsiahle kapacity a zameranie vieme ponúknuť celkové služby komplexne, alebo aj čiastkovo podľa stupňa projektovej dokumentácie:

 • Architektúra & Design
 • Zastavovacie štúdie a Vizualizácie investičného zámeru
 • EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie DÚR
 • Dokumentácia pre stavebné povolenie DSP
 • Tendrová dokumentácia pre výber generálneho zhotoviteľa TD
 • Dokumentácia pre realizáciu stavby DRS
 • Výrobná dokumentácia pre prefabrikované betónové konštrukcie a oceľové konštrukcie
 • Projekt skutkového vyhotovenia stavby PSVS
 • Inžinierska činnosť IČ spojená s povoľovacími procesmi
 • Autorský dozor AD
 • Technický dozor investora TDI
 • Project Management PM
 • Audit projektov nosných konštrukcií budov
 • Diagnostika stavieb a odborné posudky.
Softvérové vybavenie

Kvalitný výsledok tvoria detaily

created by ADEROS