STAT-KON

O nás

Spoločnosť bola založená v roku 2012 na základe dlhoročných skúseností z pôsobenia v stavebnej praxi v oblasti projektovania stavieb, statiky stavieb a riadenia stavebných projektov pre priemyselné objekty a logistické parky.

V roku 2018 sa naše pôsobenie rozšírilo na úroveň generálneho dizajnéra projektov. Portfólio bolo rozšírené o komplexné služby v oblasti podnikania, inžinierskych povoľovacích procesov, projektov v oblasti rezidenčného a občianskeho vybavenia.

Aktuálne máme za sebou viac ako 650 projektov, zamestnávame 35 špecialistov interne, s ktorými sa venujeme oblastiam ako:

  • Architektúra & Design
  • Pozemné staviteľstvo
  • Koordinácia projektov v pozícií Generálneho projektanta
  • Nosné konštrukcie stavieb (Statické a dynamické analýzy nosných konštrukcií)
  • Návrh predpätých železobetónových konštrukcií
  • Inžiniering a povoľovacie procesy

Zároveň externe spolupracujeme s desiatkami odborníkov v daných profesiách, ktoré nám umožňujú pre Vás zabezpečiť komplexné služby projektu. Naše kancelárie sa nachádzajú: Trenčín r.2012, Bratislava r. 2020, Praha r.2023 Od roku 2024 nás môžete nájsť v našej novej budove Námestie svätej Anny 9.

Certifikáty
a ocenenia
Investori
a obchodní partneri
Katalóg
Stat-kon
Publikácie a PR

Kvalitný výsledok tvoria detaily

created by ADEROS